minuskel UBOs bokskatter på nett
 
      

Norske Apatitforekomster

   
Bilde mangler

 Tittel: Norske Apatitforekomster
 Link til BIBSYS: BIBSYS post
 Tittel på serie: Nyt Magazin for Naturvidenskaberne
 Link til serie i BIBSYS: BIBSYS post
 Heftenummer: 25
 Sidetall: 255-300
 
Ansvarshavende:
Brøgger,  W.C. Forfatter
 Språk: Norsk
 Sidetallsangivelse: 45 sider
 Utgiver: Den physiographiske forening i Christiania
 Utgivelsesår: 1880
 Utgivelsessted: Christiania
 Material type: Trykt materiale
 Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri
 Trykkeår: 1880
 
Fremvisning:
Side per side  PDF