minuskel UBOs bokskatter på nett
 
      

Om jernertsenes forekomst ved Arendal, Næs og Kragerø

   
Bilde mangler

 Tittel: Om jernertsenes forekomst ved Arendal, Næs og Kragerø
 Link til BIBSYS: BIBSYS post
 Tittel på serie: Nyt Magazin for Naturvidenskaberne
 Link til serie i BIBSYS: BIBSYS post
 Heftenummer: 11
 Sidetall: 293-359
 
Ansvarshavende:
Kjerulf,  T. Forfatter
 Språk: Norsk
 Sidetallsangivelse: 67 sider
 Utgiver: Den physiographiske Forening i Christiania
 Utgivelsesår: 1861
 Utgivelsessted: Christiania
 Material type: Trykt materiale
 Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri
 Trykkeår: 1861
 Trykkested: Christiania
 
Fremvisning:
Side per side  PDF