minuskel UBOs bokskatter på nett
 
      

Beskrivelse over Finmarkens Lapper

   
Bilde mangler

 Tittel: Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkelse, oplyst ved mange Kaabberstykker = Canuti Leemii De Lapponibus Finmarchiae, eorumqve lingva,vita et religione pristina commentatio, multis tabulis aeneis illustrata / med J.E. Gunneri Anmærkninger. Og E.J. Jessen-S Afhandling om de norske Finners og Lappers hedenske Religion
 Link til BIBSYS: BIBSYS post
 
Ansvarshavende:
Leem,  Knud Forfatter
 Språk: Dansk og latinsk parallell tekst
 Note: Avskrift finnes på: http://www.finnmarkslitteratur.net/Leem/Beskrivelse.php
 Sidetallsangivelse: [14], 544, 82 s., fold. pl.
 Utgivelsesår: 1767
 Material type: Trykt materiale
 Trykker: G.G. Salikath
 Trykkeri: Det Kongel. Wæysenhuses Bogtrykkerie
 Trykkeår: 1767
 Trykkested: Kiøbenhavn
 Illustrasjoner: 97 plansjer med illustrasjoner
 Skrifttype : Fraktur
 
Fremvisning:
Side per side  PDF